W ofercie mamy 2 pojazdów   Przejdź do katalogu samochodów »

Jakie dokumenty?

Dokumenty

 

Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu samochodowego jest posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej, możliwość zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz złożenie wniosku o kredyt wraz z wymaganymi dokumentami.

Do uzyskania kredytu wystarczą dwa dokumenty tożsamości oraz oświadczenie o dochodach.

Procedura uproszczona:

  • Osoby fizyczne posiadające umowę o pracę:
    oświadczenie  wnioskodawcy o źródłach i wysokości jego dochodów - bez zaświadczenia z zakładu pracy.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
    oświadczenie  wnioskodawcy o źródłach i wysokości jego dochodów - bez dokumentów o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US.
  • Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: 
    oświadczenie  o dochodowości gospodarstwa rolnego, oświadczenie  o niezaleganiu z podatkiem rolnym - bez dokumentów o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatku rolnego i wobec KRUS.